ZorgMies maakt het leven leuker!

Gemeente Zwijndrecht: MANTELZORGER LAAT JE ZIEN!

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk over te dragen aan een ander, zodat zij de zorg beter volhouden. De respijtzorger neemt de zorgtaken over en zorgt ervoor dat de mantelzorger onbezorgd weg kan. Via ZorgMies Nederland biedt de gemeente in 2017 alle mantelzorgers in Zwijndrecht deze respijtzorg aan en vergoedt de kosten ervan.

Wat biedt ZorgMies Nederland?
Onze ZorgMies zorgt voor gezelschap en heeft een luisterend oor en biedt daarnaast ondersteuning bij de volgende dagelijkse activiteiten, waarbij de inzet zich uitsluitend richt op het overnemen van de taken van de vaste mantelzorger:

·         Licht huishoudelijk werk
·         Persoonlijke begeleiding
·         Verzorgen van huisdieren
·         Boodschappen doen
·         Samen koken
·         Wandelen of een uitstapje maken
·         Samen lezen of een spelletje doen
·         Begeleiding naar arts of therapeut
·         Samen tuinieren
·         Klusjes in en rond het huis
·         Hulp bij het bijhouden van uw administratie
·         Plannen van dagelijkse activiteiten
·         Onderhouden van sociale contacten
·         Slaap/Waak Service

Voorwaarden
Per mantelzorger en per adres is maximaal 24 uren zorg via een vaste ZorgMies beschikbaar, met een minimum inzet van 2 uur per keer. De inzet is flexibel in te zetten en gaat ook door wanneer - indien van toepassing - de reguliere thuiszorg komt. De afspraak geldt voor maximaal een half jaar. Op basis van een evaluatie van de geleverde zorg kan deze afspraak aangepast dan wel voortgezet worden.

Afspraken
Het intakegesprek vindt bij de hulpvrager thuis plaats. Mantelzorger en hulpvrager krijgen de gang van zaken uitgelegd. ZorgMies Nederland vormt zich een beeld van de zorgvraag en de situatie. 
De zorgvrager/mantelzorger wordt voorafgaand aan de zorgvraag gevraagd een checklist (van Mezzo) in te vullen over het tijdelijk overdragen van zorg. De mantelzorger weet zo zeker dat alles goed is vastgelegd. De ZorgMies kan zich vooraf voorbereiden en heeft ook tijdens de zorgvervanging alle informatie paraat.
De ZorgMies komt voor een kennismakingsbezoek bij de hulpvrager thuis. Is er een klik tussen de ZorgMies, mantelzorger en hulpvrager. Hierna worden er afspraken gemaakt over een dag en tijdstip dat de ZorgMies aan huis komt, zodat de mantelzorger er tussenuit kan of even op adem kan komen.

Meer informatie
Bent u of heeft u een mantelzorger die het nodig heeft om op adem te komen? Neem dan voor meer informatie contact op met ZorgMies Nederland via mailadres: info@zorgmies.nl of telefoonnummer: 078 - 78 20 560.