Het verhaal van ZorgMies Nederland

ZorgMies maakt het leven leuker! Dat is ons slogan. Daarnaast is onze ambitie om door heel het land eenzaamheid te verkleinen en passende, persoonlijke ondersteuning te bieden aan mensen die hulp nodig hebben. Als mantelzorger kan het zorgen voor iemand zwaar en soms ook eenzaam zijn. Met het inschakelen van een ZorgMies wordt een mantelzorger enorm ontlast. Ook zijn onze diensten een uitkomst wanneer familie bijvoorbeeld verder weg woont. Als ZorgMies zorgen wij voor één vast gezicht, de ZorgMies, die helpt bij praktische zaken en zorgt voor gezelligheid in huis. Denk daarbij aan samen boodschappen doen, een wandeling maken of het uitvoeren van licht huishoudelijk werk. Hierbij staan persoonlijke aandacht, zorgzaamheid en respect voorop. Ons motto is: “Kan niet bestaat niet”, want iedereen verdient persoonlijke zorg en aandacht!

Onze Ambitie

ZorgMies gaat door waar de reguliere thuishulp stopt

Onze zorg sluit aan bij uw dagritme, op de momenten dat u dat wenst. Aandacht, integriteit en respect staan daarbij voorop. Wij geloven in de persoonlijke klik. Dat is niet alleen prettig, maar in onze ogen van essentieel belang. Kernwaarden die daarbij gelden zijn: betrokkenheid bij zorgvragers, oprechte belangstelling en natuurlijke gelijkwaardigheid waarbij de leefwereld van de cliënt centraal staat. Een flexibele houding met oog voor de persoonlijke context is hierbij cruciaal. Het credo ‘’ZorgMies maakt het leven leuker” is dan ook de rode draad van ons handelen.

Doelstelling

Eenzaamheid verkleinen en ondersteuning bieden aan de mensen die hulp nodig hebben is de doelstelling van ZorgMies Nederland. Met een groeiend aantal vestigingen door heel Nederland streven we naar een landelijke dekking door het openen van regionale kantoren. Zo beogen we de komende jaren in steeds meer regio’s dagelijks te blijven zorgen voor een goede match, vaste gezichten en een luisterend oor.

Kwaliteit

Continuïteit, korte lijnen en kwaliteit

Wij houden bij alle vestigingen in het land altijd een vinger aan de pols bij de licentiehouders en zorgen zo voor continuïteit, korte lijnen en kwaliteit in de ondersteuning die wij bieden. Het belang van cliënten staat hierbij altijd voorop. Kenmerkend is bijvoorbeeld dat een ZorgMies als onderdeel van de sollicitatieprocedure altijd thuis persoonlijk wordt bezocht.

Verder worden jaarlijks plannen opgesteld, waarin de kaders en doelstellingen van ZorgMies Nederland worden aangegeven. Zowel kwaliteit als veiligheid zijn hier een belangrijk onderdeel van en staan hoog in het vaandel bij ZorgMies Nederland. Er wordt gewerkt met een gedragscode, waar alle normen en waarden omschreven staan met als doel een veilige omgeving te creëren voor iedereen die bij het zorgproces is betrokken. Tevens wordt gewerkt met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In het geval er zich een klacht en/of incident voordoet, kan dit gemeld worden via het klachtenformulier op de website.

Wij vinden het van wezenlijk belang dat we ons snel kunnen aanpassen aan ontwikkelingen op het gebied van zorg/dienstverlening. Zo worden de ontwikkelingen op het terrein van wet- en regelgeving continu gevolgd door het hoofdkantoor, zodat er adequaat op wijzigende regelgeving ingespeeld kan worden.

Samenwerken

Samen staan wij sterker! In de afgelopen jaren heeft ZorgMies Nederland zich ontwikkeld tot een organisatie met samenwerkingen in heel Nederland, landelijk en regionaal. Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen in Nederland de zorg krijgt die zij verdient.

Altijd een vestiging bij u in de buurt

Persoonlijke zorg in uw regio

ZorgMies is door bijna heel Nederland actief. Met vestigingen in verschillende regio’s door Nederland kunnen wij u voorzien van mantelzorg ondersteuning. 

Benieuwd wie uw contactpersoon in de regio is? Zoek hier direct op uw postcode of woonplaats.

Vind uw regio