Samen zorgen wij voor de beste zorg

ZorgMies Nederland heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatie met samenwerkingen in heel Nederland. Dagelijks werken wij met onder andere casemanagers, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en mantelzorgmakelaars aan een gemeenschappelijk doel: er met elkaar voor zorgen dat iedereen in Nederland de zorg krijgt die het verdient. 

Ontdek hieronder wat de mogelijkheden voor samenwerken met ZorgMies zijn.

Verzorgingshuizen

Zoekt u extra begeleiding voor uw bewoners? Onze ZorgMiesen bieden ondersteuning bij activiteiten en geven persoonlijke aandacht. Zo creëren wij met elkaar een prettige leefomgeving voor de bewoners van het verzorgingshuis en bieden wij een een oplossing voor een tekort aan personeel. 

Casemanagers

Een WLZ indicatie, WMO – mantelzorgers en cliënten horen vaak termen voorbijkomen die zij nooit eerder hebben gehoord. Gelukkig is er de casemanager die de weg kan wijzen en meedenkt aan een oplossing bij de zorgvraag. ZorgMies werkt in heel Nederland nauw samen met casemanagers, zodat iedereen de zorg krijgt die zij verdient.

Thuiszorg

Thuiszorgorganisaties kampen met een groot tekort aan personeel. Hierdoor doen zij vaak een beroep op ZorgMies, zodat wij in aanvulling op de medische zorg, de hulpvraag kunnen aanvullen met een vertrouwd gezicht in huis. Dit zorgt voor rust, regelmaat en ritme bij de cliënt en mantelzorger. 

Mantelzorg Ondersteuning en thuishulp voor ouderen in Nederland

Bewindvoerders & Mentoren

ZorgMies werkt regelmatig voor cliënten die onder (vrijwillige) bewindvoering en/of mentorschap vallen. Bijvoorbeeld omdat ze dementie hebben of niet aangeboren hersenletsel. Wij werken samen met diverse bewindvoerderskantoren in heel Nederland. Zo kunnen wij samen de beste zorg bieden aan de cliënt.

Mantelzorgmakelaars

ZorgMies werkt landelijk en regionaal samen met mantelzorgmakelaars. Het doel van een mantelzorgmakelaar is om ervoor te zorgen dat de mantelzorger niet overbelast raakt. ZorgMies kan hierbij helpen door het aanbieden van tijdelijke of structurele mantelzorgondersteuning. Zo kan de mantelzorger weer ouder, kind of vriend(in) zijn voor hun naaste.

Kennismaken met ZorgMies langer, prettig thuiswonen met thuishulp van zorgmies

Huisartspraktijken

Als praktijkondersteuner heeft u regelmatig ouderen of mantelzorgers tegenover u zitten die wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. ZorgMies staat in heel Nederland voor uw patiënten klaar. Omdat wij een regionale aanpak hebben, vinden wij goed contact met huisartspraktijken belangrijk om complexere thuiszorg te voorkomen en tijdig door tijdig te ondersteunen. Vraag vrijblijvend informatie aan in uw regio.

Samenwerking met landelijke organisaties

Woonz.nl is een platform gemaakt voor senioren en getest door senioren. Zij bundelen het aanbod dat in Nederland beschikbaar is om fijn thuis te blijven wonen tot op hoge leeftijd. Zodat u zelf kunt bepalen wat er bij u past. Op Woonz.nl kunt u zelf zoeken, mogelijkheden ontdekken én de oplossing die bij u past direct regelen.

Lees meer ⟶

De Letselschadehulpdienst biedt slachtoffers van letselschade een optimale uitgangssituatie voor fysiek en mentaal herstel. Zij helpen slachtoffers zich te richten op de toekomst, op herstel en doorgaan met leven. De Letselschadehulpdienst biedt ondersteuning op het gebied van zorg, algemene dagelijkse verzorging en sociale omgeving. 

Lees meer  ⟶

BCMB staat voor Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners met kennis van beperkingen. Cliëntondersteuners hebben een spilfunctie in de zorg en het sociale domein. BCMB staat voor kwaliteit van de beroepsmatige cliëntondersteuning en ondersteunt cliëntondersteuners bij het verbreden en verdiepen van hun kennis en ervaring.

Lees meer  ⟶

De BMZM (beroepsvereniging mantelzorgmakelaars) staat voor de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de mantelzorgmakelaar door een kwaliteitsregister, intervisie, nascholing en het delen van kennis onder haar leden.
De BMZM zet zich continu in voor een toegankelijke en kosteloze ondersteuning van mantelzorger en zorgvrager.

Lees meer  ⟶

Stichting Goed Thuis stelt indicaties vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) voor Zorg In Natura (ZIN) en Persoons Gebonden Budget (PGB). Ook verzorgen wij de indicatieaanvraag voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) bij het CIZ.  De zorgvraag wordt objectief en onafhankelijk beoordeeld die voldoet aan de landelijk gestelde normen (V&VN).

Lees meer  ⟶

QualityZorg is dé gespecialiseerde thuiszorgorganisatie die landelijk werkt volgens het Value Based Health Care principe op het gebied van wondzorg. Om deze zorg optimaal te kunnen leveren, beschikt QualityZorg over een team hoogopgeleide verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Allen met gerichte ervaring en deskundigheid.

Lees meer  ⟶

Samen Dementievriendelijk wil Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Daarom bieden wij trainingen 'Omgaan met dementie'. Online, maar ook op locatie.

Lees meer  ⟶