Klachtenformulier

Bij ZorgMies Nederland staat de wens van de cliënt voorop. Hier zetten wij ons dagelijks met hart en ziel voor in. Natuurlijk kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. U neemt dit dan op met de betreffende ZorgMies en/of de verantwoordelijke van het regiokantoor. Wanneer u er samen niet uitkomt, dan kunt u een klacht indienen. Of het kan voorkomen dat u een punt van verbetering wil doorgeven.

Om ervoor te zorgen dat wij correct met uw klacht of verbeteroptie omgaan, hebben wij een klachtenregeling. Alle klachten worden geregistreerd en vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de klacht om.

Heeft u een klacht of verbeteroptie, dan kunt u gebruik maken van het Meldingsformulier Klachten – Verbeteropties. Deze zal door een onafhankelijke klachtenfunctionaris in behandeling worden genomen.