ZorgMies maakt het leven leuker!

SAMENWERKING

ZorgMies Nederland werkt nauw samen met de volgende organisaties:

MiessAgenda APP 

Organiseer de zorg en aandacht voor je ouders samen met familie, vrienden, buren en vrijwilligers vanuit 1 agenda! Dat kan met de MiessAgenda APP. 

Met de MiessAgenda organiseer je zorg én aandacht rondom 1 persoon, bijvoorbeeld je vader of je moeder. Wie kan wanneer met vader naar de dokter? Gaat broer of zus zondag bij moeder op de koffie? Je stemt het allemaal vanuit 1 agenda af met jouw groepje. Dat kan alleen familie zijn. Of ook met de buren en misschien wel met vrijwilligers. Je bepaalt zelf wie in jouw groepje zit.

ZorgMies Nederland kan het gebruik van de Miessagenda APP van harte aanbevelen. Omdat je niet op 2 plekken tegelijk kunt zijn!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zorg Intens

Op 10 mei 2016 hebben ZorgMies Nederland en
Zorg Intens een overeenkomst getekend, waarin zij hun krachten bundelen op gebied van medische en psychosociale thuiszorg in Flevoland, en met name
de gemeente Almere.

De zorg in Almere en omstreken heeft de afgelopen jaren steeds meer te lijden onder teruglopende vergoedingen en aandacht op het sociaal-maatschappelijke vlak. Waar mensen met een medische zorgbehoefte nog kunnen rekenen op enige financiële ondersteuning, worden mensen met een niet-medische zorgbehoefte, zoals psychosociale en huishoudelijke hulp, re-integratie en revalidatie, vaak aan hun lot overgelaten.

De gezamenlijke zorgdiensten van ZorgMies en Zorg Intens zijn specifiek gericht op ouderen en mensen met een beperking, die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Doordat beide bedrijven in Almere de zorgdiensten hebben samengevoegd, zijn zij uitstekend in staat om mantelzorgers, alleenstaanden, revaliderenden en re-integrerenden in onze samenleving, op maat, te begeleiden.

Samen hebben ZorgMies Nederland en Zorg Intens een landelijke dekking voor hun zorgaanbod. Door de gemaakte afspraken met de grote zorgverzekeraars wordt het eenvoudiger voor particulieren, revalidatiecentra en zorginstellingen om eenduidige toegewijde (particuliere) zorg via hun zorverzekering of een pgb (persoonsgebonden budget) in te kopen.