Mentorschap; wanneer je zelf je zorg of medische zaken niet meer kunt regelen

ZorgMies in gesprek met Carla van het Ende over haar vak als mentor

Een professionele mentor; een wettelijk vertegenwoordiger, is er voor volwassenen die hun eigen zorgzaken niet meer goed kunnen regelen of niet meer goed voor zichzelf kunnen opkomen. Dit kan bijvoorbeeld komen door ouderdom, lichamelijke of geestelijke beperking, door dementie of NAH. Een mentor kan dan worden ingezet zodat zaken omtrent verpleging, verzorging, behandeling, begeleiding en wonen toch goed geregeld worden, ook als de betrokkene dit zelf niet meer kan.

Voordat Carla van het Ende is gaan werken als mentor heeft ze de HBO Kaderopleiding Zorg en de opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlening afgerond. “Toen ik gevraagd werd om mentor te worden en ik mij verdiepte in de taken dacht ik, dat ben ik! Dit past bij mij! Werken met mensen, een regiefunctie, zonder lichamelijke belasting. Zo is het balletje gaan rollen.” Sinds 2015 werkt Carla met veel voldoening als mentor via Mentorschap ZWW (Zorg, Wonen en Welzijn).

Carla is door de rechtbank erkend als professionele mentor en dit betekent dat ze aan alle kwaliteitseisen voldoet. Daarbij heeft ze een samenwerkingsverband met collega mentoren waardoor kwaliteit is gewaarborgd en vervanging is geregeld. Het mentorschap wordt altijd via de rechter aangevraagd en het mentorschap is een beschermende maatregel.

“Mijn affiniteit ligt bij de oudere cliënt met een lichamelijke of geestelijke beperking, met dementie of NAH”, vertelt Carla. “Door mijn werkervaring in de verpleeghuiszorg en de diverse mentorschappen, kan ik goed inspelen op de persoonlijke situatie van de betrokkene en weet ik wat er allemaal mogelijk is. Dit geldt zowel voor de thuiswonende betrokkenen als betrokkenen die beschermd wonen. Ook voor die laatste groep is het belangrijk dat er iemand voor hun zorgzaken opkomt.”

“Het persoonlijke contact met cliënten vind ik erg belangrijk”, vertelt Carla. Ik ga met regelmaat op huisbezoek, ik voer veel gesprekken met mijn cliënten en of hun contactpersonen en behandelaars. Betrokkenheid is voor mij cruciaal. Het opbouwen van een vertrouwensband met de verschillende partijen, zie ik als een belangrijk onderdeel van het mentorschap”.

“Veel cliënten weten door hun aandoening niet wat ik achter de schermen voor hen regel, maar dat geeft niet. Het geeft mij voldoening dát het geregeld wordt in hun belang.”

Carla van het ende (mentor)

“In mijn vak als mentor heb ik te maken met veel partijen zoals een Casemanager, Bewindvoerder, maar ook de Thuiszorg en ZorgMies. Ik moet voor en met mijn cliënt bepalen wat goed voor hem of haar is, welke zorg of begeleiding er nodig is. Een mentor heeft de rechten om beslissingen te nemen voor zijn of haar cliënt. Een passende woonvorm kiezen, een opname, wel of geen operatie zijn hier enkele voorbeelden van”, vertelt Carla. “Veel cliënten hebben familie op afstand, of geen familieleden. Vertrouwen, goed geïnformeerd zijn en een goede klik zijn erg bepalend voor mijn rol als mentor. Van daaruit kan ik de juiste beslissingen nemen”.  Als mentor probeer je zo lang mogelijk samen met je cliënt beslissingen te nemen. Maar als dit niet meer lukt, moet je die taak overnemen. 

“Loslaten leer je in dit vak” zegt Carla. “Dat moet ook wel. Professionele betrokkenheid is dan ook van groot belang. Net als de intervisie bijeenkomsten met collega mentoren. Een plek waar je openlijk in vertrouwen je zaken kunt bespreken”.

Wilt u meer weten over de rol van een Mentor? Mentorschap? U kunt ZorgMies Regio Zwolle e.o. bereiken op telefoonnummer 038 – 78 20 560 of zwolle@zorgmies.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om samen met u de mogelijkheden door te nemen en/of u in contact te brengen met Carla van het Ende.

Vind je dit bericht leuk?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkdIn
Deel op WhatsApp

Meer nieuwsberichten

Mantelzorg Nieuws

Passie voor Palliatieve Zorg

We nemen u mee in het inspirerende verhaal van Esther Vierhoven, een toegewijde wijkverpleegkundige gespecialiseerd in palliatieve zorg met een missie. Esther is werkzaam bij

Lees meer ⟶
ZorgMies Assen

Netwerk Dementie Drenthe

ZorgMies Assen en omstreken en ZorgMies Meppel, als deel van ZorgMies Zwolle zijn sinds 2024 aangesloten bij het Netwerk Dementie Drenthe. Netwerk Dementie Drenthe legt

Lees meer ⟶