Mantelzorg Ondersteuning en thuishulp voor ouderen in Nederland

Code zwart in de thuiszorg? Niet als het aan ZorgMies ligt!

Al bijna twee jaar horen wij dagelijks vanuit de politiek en de media over de toenemende druk in de zorg door het coronavirus, vooral op de ic’s en de verpleegafdelingen. Terecht, ook de thuiszorg moet steeds vaker ‘nee’ verkopen. De invloed die dit heeft op ouderen en hun kinderen is erg groot, te groot; zij zitten vaak met de handen in het haar. 

In ruim 40% van de gevallen waarin een beroep wordt gedaan op de thuiszorg is mantelzorgondersteuning voldoende. Of liever gezegd, in 40% van de zorgvragen hoeft er geen medisch zorg verleend te worden, maar is persoonlijke begeleiding die bijdraagt aan de zelfredzaamheid van de zorgvrager voldoende.

“De zorg in Nederland kan en moet anders, kan zelfs goedkoper met deze zienswijze”, aldus Jeannette Kooiman, Margriet Melles en Caroline van der Linde, oprichters van ZorgMies Nederland. “De tekorten in de zorg zijn nijpend. Laat de mensen met een zorgopleiding doen waar ze voor hebben geleerd. Zorg dat de juiste poppetjes op de juiste plek staan. Wanneer de zorg anders wordt ingericht en men in Den Haag bewust wordt van de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning, kan dit tot een verschuiving in de arbeidsmarkt van zorgland leiden. 

Ruim 40% van de thuiszorg kan worden ingevuld door middel van mantelzorgondersteuning. Deze ondersteuning kan worden verricht door mensen die graag willen zorgen, een luisterend oor willen bieden, ervoor willen zorgen dat iemand langer thuis kan blijven wonen. Stel je voor, wanneer 40% van de hulpvragen kunnen worden ingevuld door mensen die hier niet voor hebben geleerd maar die graag iets willen betekenen, die van tevoren goed worden gescreend, die een groot empathisch vermogen hebben, tegen een uurtarief dat aanzienlijk lager ligt dan de tarieven in de thuiszorg voor medisch personeel…

“Juist in deze tijd moeten we elkaar omarmen: ‘wanneer je niet kunt delen kan je niet vermenigvuldigen’, zeggen wij altijd.”

ZorgMies Nederland

We gaan het probleem op de overvolle ic’s hier niet mee verhelpen. Maar het kan wel betekenen dat de druk bij de thuiszorg en de mantelzorgers minder groot wordt. De kosten zullen dalen en dit kan worden gebruikt voor de tekorten in de ziekenhuizen. Geschoolde thuiszorgmedewerkers kunnen wellicht doorstromen naar ziekenhuizen en de druk helpen wegnemen. Het is niet eenvoudig en we hebben zeker niet de oplossing voorhanden maar, maar met dit inzicht kan er zoveel meer.“

De werkwijze van ZorgMies is uniek. “Iedere zorgvrager wordt thuis bezocht, net als de ZorgMiesen (m/v) die voor ons werken. Op die manier maken we de juiste match. Zelfs in deze drukke tijd is en blijft dit onze persoonlijke werkwijze. Misschien is dat ook wel een deel van het succes van ZorgMies. Alle zorgvragen worden gezien als mensen, niet als cliënten of patiënten. Onze werkdagen zijn niet van 09:00 tot 17:00 uur, het leed en de gezondheid van mensen namelijk ook niet.”

ZorgMies Nederland is actief bij het ondersteunen van mantelzorgers en biedt hulp aan huis voor ouderen, zodat zij langer thuis kunnen wonen. De afgelopen jaren is er enorm bezuinigd op de thuiszorg, waardoor de medewerkers onder een hoge druk staan en dus geen tijd meer hebben voor een gezellig praatje. ZorgMies vult deze leegte en biedt een luisterend oor, gaat met de ouderen op pad of helpt bij het doen van boodschappen. 

Vorig jaar nam de vraag naar mantelzorgondersteuning enorm toe. Kinderen mochten hun ouders niet meer bezoeken, want dit was niet veilig, waardoor de thuiszorg nog zwaarder werd belast. ZorgMies heeft in nauw contact met verschillende thuiszorgorganisaties door heel Nederland geprobeerd te ondersteunen waar nodig.

Ruim 70% van de 90-plussers wonen thuis, omdat er vaak geen plek is in verzorgingshuizen. Dit betekent meer thuiszorg, maar ook meer eenzaamheid. Hun mantelzorgers zijn vaak overbelast; zij combineren de mantelzorg met hun werk en hun gezin. ZorgMies kan dan de helpende hand bieden en zorgt voor een vast gezicht – of een team van vaste gezichten – dat gezelschap en ondersteuning biedt. Niet alleen helpt dat ouderen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, maar het helpt ook hun eenzaamheid te doorbreken, want samen is alles veel leuker. 

ZorgMies Nederland is ruim 6 jaar geleden van start gegaan en is nu met bijna 50 vestigingen één van de grootste organisaties in het land voor mantelzorgondersteuning. Wij gunnen iedereen een ZorgMies! Zij helpen met dagelijkse praktische zaken, zijn zorgzaam en geven persoonlijke en liefdevolle aandacht. Nu de druk op de thuiszorg nog verder toeneemt, kan ZorgMies helpen code zwart te voorkomen.

Het demissionair kabinet maakt overuren, net als de zorg, maar hopelijk heeft er iemand tijd te luisteren naar deze kostbare inzichten die van grote betekenis kunnen zijn in deze hectische tijd.

Overigens is ZorgMies niet de enige organisatie die mantelzorgondersteuning biedt. ZorgMies gaat samenwerkingen niet uit de weg. Juist in deze tijd moeten we elkaar omarmen: ‘wanneer je niet kunt delen kan je niet vermenigvuldigen’, zeggen wij altijd.

ZorgMies heeft vestigingen door heel Nederland, is telefonisch bereikbaar op nummer 078-7820560, per mail info@zorgmies.nl. Of neem contact op met de dichtstbijzijnde ZorgMies-vestiging in uw regio.

Vind je dit bericht leuk?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkdIn
Deel op WhatsApp

Meer nieuwsberichten