Wat betekent een tweede coronagolf voor de mantelzorg?

In maart werden er in Nederland maatregelen genomen om de verspreiding van coronavirus te beperken. Thuiszorg en ondersteunende mantelzorgorganisaties moesten afschalen, waardoor de druk op de mantelzorgers toenam. Met een grote beschikbaarheid en testen en beschermingsmiddelen zijn de maatregelen in zorg wat versoepeld, maar wat betekent een tweede coronagolf voor de mantelzorg? Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een dringende oproep.  

Bij het maken van keuzes tijdens een nieuwe coronagolf over het versoepelen of aanscherpen van de bezoekregelingen in instellingen, de op- en afschaling van de zorg thuis en het mogelijk maken van een veilige werkomgeving, heeft Sociaal Cultureel Planbureau een dringende oproep gedaan om meer rekening te houden met mantelzorgers. Deze oproep werd half juli gepubliceerd in het beleidssignalement over de maatschappelijke effecten van de coronamaatregelen.

Druk op mantelzorgers
De druk op de mantelzorgers is tijdens de coronamaatregelen sterk toegenomen. Vaak werd de professionele zorg afgeschaald en een verhuizing naar een verpleeghuis zat er tijdens de coronacrisis niet in. De risico’s op besmettingen waren simpelweg te groot. Hierdoor kwam er meer druk op de schouders van omgeving van hulpbehoevende.

Zorg is meer dan medische zorg
Het SCP stelt in het beleidssignalement dat zorg niet alleen medische zorg is. Ook aandacht, sociaal contact en betrokkenheid behoren tot de kern van een goede zorg.
Dit aspect moet volgens het SCP worden meegenomen bij gesprekken over de organisatie van de zorg en de toekomstige inrichting ervan. Nu, bij een eventuele tweede golf maar ook voor de toekomst.
Hierbij hoort ook een goede afstemming tussen formele en informele hulp. Waarbij aandacht wordt besteed aan samenwerking en goede persoonlijke contacten, zorgvuldige en begrijpelijke informatie-uitwisseling en de combinatie van medische en sociale zorg die aan de behoeften van de zorgvrager tegemoetkomt.

Lessen van nu cruciaal voor toekomst
De huidige situatie tijdens deze pandemie lijkt op de situatie die in de toekomst zal ontstaan: een grote zorgvraag en schaarste van mantelzorg en professionele zorg. Er wordt momenteel veel van mantelzorgers gevraagd. De lessen van deze crisis zijn daarom van groot belang voor de duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers in de toekomst.

Bron: Mantelzorg Nederland

Lees meer over ZorgMies

Drie nieuwe ZorgMies vestigingen

1 juni 2020

ZorgMies Nederland is trots! Drie ambitieuze ondernemers starten een nieuwe vestiging. Vanaf 1 juli 2020...

Lees meer →

Update: Coronavirus

1 maart 2020

Nederland is in de ban van het coronavirus. Wij begrijpen dat de crisis rondom het...

Lees meer →

ZorgMies Ridderkerk per 1 januari 2020 van start

1 januari 2020

Simone van der Veen is de nieuwe licentienemer voor ZorgMies Ridderkerk!  Zij is 1 januari...

Lees meer →

Direct hulp nodig?

Heeft u onverwachts ondersteuning nodig? Wij kunnen u vandaag nog helpen. Bel naar: 078-7820560

  078-7820560
  info@zorgmies.nl