ZorgMies maakt het leven leuker!

VOORWAARDEN

 • U krijgt een vaste ZorgMies (of meerdere); dat is prettig en vertrouwd.
 • ZorgMiesen zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag inzetbaar.
 • Wij komen vooraf samen met een ZorgMies kennis met u maken om te zien of er een klik is. Ontbreekt onverhoopt de klik dan zoeken wij verder voor u.
 • Minimale afname betreft 2 uur per bezoek. 
 • Kijk voor informatie over onze tarieven het tarievenoverzicht.
 • Voor avond-/nacht- (tussen 19.00 - 07.00 uur) en weekenddiensten (tussen vrijdagavond 00.00 uur en zondagavond 00.00 uur) betaalt u een toeslag van 15%.
 • Voor de Slaap Service berekenen wij op weekdagen 75% van het tarief met een maximum van 2 zorgmomenten per nacht. In het weekend geldt 90% van het reguliere tarief.
 • Voor de Waak Service geldt een toeslag van 50%.
 • Op feestdagen (Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Kerstavond vanaf 17.00 uur, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en incidentele feestdagen, zoals Bevrijdingsdag eens in de 5 jaar) geldt een toeslag van 50%.
 • Tarieven zijn inclusief reiskosten binnen de regio en inclusief btw. Wanneer de CAO-VVT moet worden gevolgd, gelden de regels van deze CAO.
 • De Monitoring Service bestaat uit een bezoek van maximaal 15 minuten per keer.
 • Ondersteuning en begeleiding gefinancierd met een PGB of via de WMO is vrijgesteld van btw.  
 • In het geval onze dienstverlening wordt gefinancierd vanuit een PGB, dan ontvangt de cliënt de factuur ter controle en dient deze ter betaling in
  bij de SVB.
 • In geval van dienstverlening via de WMO wordt de factuur rechtstreeks bij de gemeente ingediend.
 • De planning wordt samen met u gemaakt.
 • Een ZorgMies zorgt voor maximaal twee cliënten tegelijk; u kunt haar bijvoorbeeld samen met uw buurvrouw inzetten, dan deelt u de kosten.
 • Al onze ZorgMiesen worden zorgvuldig door ons geselecteerd en zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • Een ZorgMies heeft geen opleiding Verzorgende of Verpleegkundige gevolgd en verricht dan ook geen medische handelingen. Indien gewenst kunnen wij zorg- dragen voor gediplomeerd personeel; voor deze diensten gelden andere tarieven.
 • Indien gewenst zoeken we bij ziekte van uw vaste ZorgMies een vervang(st)er. Wilt u geen vervang(st)er, dan haalt uw vaste ZorgMies de verzuimde uren in. Dit gebeurt in overleg met u en de ZorgMies na hervatting van de werkzaamheden.
 • Wederzijdse opzegtermijn is 1 maand.
 • Voordat een ZorgMies bij u gaat starten, maakt u kennis met de ZorgMies en ontvangt u de zorgovereenkomst en alle voorwaarden. De ZorgMies gaat na de kennismaking en ondertekening van de zorgovereenkomst, de bevestiging van werkzaamheden en de automatische incasso op een overeengekomen datum van start.
 • Een ZorgMies gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de cliënt en de eigendommen van de cliënt. In geval van (letsel)schade neemt zorgverlener contact op met het regiokantoor om de schade te melden. Het regiokantoor meldt de (letsel)schade bij het hoofdkantoor van ZorgMies Nederland, die hiervoor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. In het geval van schade geldt een eigen risico van € 250,- voor de cliënt  (dit geldt niet bij letselschade).
 • U ontvangt maandelijks een factuur die wordt geïnd door middel van een automatische incasso.
 • Belastingteruggaaf of een PGB (persoonsgebonden budget) dient u zelf aan de vragen.