ZorgMies maakt het leven leuker!

TARIEVEN 

Nadat wij een match voor u hebben gemaakt, berekenen we u kosten door voor onze ZorgMies die zijn gebaseerd op het aantal gewerkte uren tegen een uurtarief.

De kosten voor onze dienstverlening kunnen gefinancierd worden uit eigen middelen of met een persoonsgebonden budget (PGB). Wanneer u niet zonder ondersteuning kunt, dan heeft u hier recht op. Met een PGB kunt u zelf bepalen wie, wanneer en hoe de zorg en ondersteuning wordt geboden. Wij informeren en helpen u daar graag bij. U kunt voor informatie en advies ook terecht bij Per Saldo, de belangenorganisatie voor PGB-houders. Voor een PGB aanvraag gaat u naar het zorgloket van uw gemeente.

Ondersteuning en begeleiding gefinancierd met een PGB is vrijgesteld van BTW. Wanneer onze ZorgMiesen worden ingezet bij een zorginstelling of via de gemeente, dan maken wij gebruik van een payroll bureau. U vindt de tarieven in het tarievenoverzicht. Daarnaast kunt u hier onze voorwaarden vinden.

Eén keer per maand krijgt u van ons een factuur met daarop vermeld de gewerkte uren. Het factuurbedrag wordt geïnd via automatische incasso.

Mocht u verdere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.