ZorgMies maakt het leven leuker!

TARIEVEN EN FINANCIERING 

Nadat wij een match voor u hebben gemaakt, berekenen we u kosten door voor onze ZorgMies die zijn gebaseerd op het aantal gewerkte uren tegen een tarief vanaf 24 euro per uur. Aangezien wij maatwerk leveren, kunnen tarieven variëren. Neem daarom voor meer informatie hierover contact op met het ZorgMies-kantoor in uw regio.

De kosten voor onze dienstverlening kunnen gefinancierd worden uit eigen middelen of in sommige gevallen met een persoonsgebonden budget (Pgb).

In het overzicht hieronder vindt u meer informatie hierover: 


 Wanneer u niet zonder ondersteuning kunt, dan heeft u hier mogelijk recht op een pgb.
Met een pgb kunt u zelf bepalen wie, wanneer en hoe de zorg en ondersteuning wordt geboden. Wij informeren en helpen u daar graag bij. U kunt voor informatie en advies ook terecht bij Per Saldo, de belangenorganisatie voor PGB-houders. Hier vindt u een pgb-test, waarmee u kunt testen of een pgb bij u past. 

Op de website van het CIZ kunt u informatie vinden wanneer u blijvend intensieve zorg nodig heeft. Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Op de website vindt u een wlz-check.

Ondersteuning en begeleiding gefinancierd met een pgb is vrijgesteld van btw. Daarnaast kunt u hier onze voorwaarden vinden.

Eén keer per maand krijgt u van ons een factuur met daarop vermeld de gewerkte uren. Het factuurbedrag kan worden geïnd via automatische incasso.

Mocht u verdere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.