ZorgMies maakt het leven leuker!

LAATSTE NIEUWS

Dinsdag 22 december 2015, volkskrant.nl

Zorg via gemeente kan tot vijf keer duurder uitvallen

Hulpbehoevenden met een inkomen van modaal of hoger, of met een eigen vermogen, moeten honderden euro’s per maand meer betalen voor dagbesteding en begeleiding, nu de gemeenten zelf hiervoor de tarieven bepalen. Tientallen mensen met een beperking zijn inmiddels met deze zorg gestopt of overwegen dat te doen, omdat ze die niet meer kunnen betalen. Anderen beginnen er niet aan als ze horen hoeveel het kost. Voor de laagste inkomens worden de eigen bijdragen grotendeels gecompenseerd, maar dat geldt niet voor de eerstgenoemde groep.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare inwoners. Die werd voorheen door het Rijk betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Gemeenten krijgen echter een kwart minder budget. Dat betekent dat burgers meer zelf moeten doen en moeten meebetalen naar draagkracht. Zo blijft de zorg betaalbaar, is het idee. Voorheen betaalden alle cliënten € 14,20 per uur voor dagbesteding en begeleiding. In het nieuwe systeem rekenen veel gemeenten de kostprijs in de eigen bijdrage door, wat kan leiden tot bedragen van maar liefst € 70,- per uur. Overigens kunnen deze tarieven per regio verschillen.

Met de rekentool op de site van het Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl) kunt u zelf berekenen hoeveel zorg u maximaal per vier weken moet betalen. Dit wordt berekend aan de hand van uw inkomen, gezinssamenstelling, de gevraagde zorg en de gemeente waar u woont.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donderdag 10 december 2015, zorgmies.nl

8e vestiging ZorgMies is een feit

Op donderdag 10 december 2015 tekenden we voor
onze 8e vestiging: ZorgMies Nederland -
Regio Zuid-Kennemerland en IJmond is een feit.

Vanaf 1 januari 2016 zal Jeroen van Beek van start gaan
in deze regio en er de dienstverlening van ZorgMies Nederland aanbieden.

Gefeliciteerd Jeroen, wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking!