ZorgMies maakt het leven leuker!

PRIVACYVERKLARING

ZorgMies Nederland streeft ernaar uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. 

In dit privacy- en cookieverklaring reglement informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Ons gehele privacyreglement is op te vragen via de contactgegevens op de website.Wanneer u gegevens aan ons doet toekomen of anderszins contact met ons opneemt, zullen wij uw gegevens en de reden voor het contact, vastleggen. Deze gegevens zullen wij gebruiken voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons verstrekt hebt (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de betreffende actie waarom u ons verzoekt) en de evaluatie daarvan. Tijdens uw bezoek aan onze website worden persoonsgegevens verwerkt. De gegevens zullen worden gebruikt om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de gebruikers van ons website. 

ZorgMies Nederland respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Gegevensregistratie vindt plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.