ZorgMies maakt het leven leuker!

REGIO'S

ZorgMies Nederland Regio Arnhem

Mirjam den Hartog (49, rechts op de foto) is twintig jaar lang ben ik werkzaam geweest in de verzekeringsbranche. "Het leukste van dit werk was het zo goed mogelijk adviseren van klanten. Maar de bonus- en winstcultuur in deze branche paste niet echt bij mij en begon me steeds meer tegen te staan. In 2010 werd ik door een reorganisatie boventallig. Voor mij was dit het juiste moment om te kijken op welke manier ik meer maatschappelijk betrokken werk kon gaan doen. Ik heb cursussen gevolgd en ben aan het werk gegaan als energetisch therapeut en levenscoach. Omdat ik het niet leuk vind om steeds alleen te moeten werken, ging ik op zoek naar een manier om samen met anderen te gaan werken. Op dat moment vertelde Marjan me over ZorgMies. 

Ik zag dat als een goede kans om samen te werken en meer te doen voor de samenleving.Naast mijn werk als therapeut en coach heb ik ervaring als mantelzorger. Sinds 2006 woont mijn moeder in een aanbouwwoning naast me. Doordat we zo dicht bij elkaar wonen zie ik dat ze steeds vaker hulp nodig heeft met allerlei kleine dingen die ze zelf niet kan of wil doen. Ik vind het fijn om dit voor mijn moeder te kunnen doen. Tegelijkertijd zie ik bij diverse vrienden en kennissen dat het zorgen voor ouder wordende ouders ingewikkeld wordt als ze niet in de buurt wonen. Doordat ouderen langer thuis wonen is er meer hulp aan huis nodig en dat kan lang niet altijd door familie of vrienden worden ingevuld. Ik vind het mooi dat een organisatie als ZorgMies deze taak kan overnemen van de mantelzorgers.Van ouderen en mensen met een beperking wordt steeds meer verwacht dat ze zelf de regie over hun leven voeren. Mijn ervaring als mantelzorger voor mijn moeder heeft me geleerd dat aandacht en hulp bij kleine dingen heel erg belangrijk is voor ouderen om zelfredzaam te blijven. Als coach richt ik me dan ook op het versterken ervan. Juist deze kennis en ervaring kan ik gebruiken om ouderen en mensen met een beperking te ondersteunen, zodat ze zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor mij is het sterkste punt van ZorgMies dat iedereen met een hulpvraag zélf kan bepalen welke vorm van hulp hij of zij wil hebben, en van wíe en op wélke momenten."

Marjan Noordhoek (links op de foto) heeft in Arnhem een praktijk voor acupunctuur en massagetherapie. "Als therapeute ben ik me er de afgelopen jaren steeds meer bewust van geworden dat het Nederlandse zorgsysteem op een aantal punten aan het vastlopen is. Er is sprake van knelpunten op het gebied van toegankelijkheid, betaalbaarheid en transparantie. Net als Mirjam vind ik het ook frustrerend dat mensen steeds meer zorg aangeboden krijgen die ‘aan elkaar lijkt te hangen van regeltjes’, waardoor de autonomie van degene die zorg nodig heeft geleidelijk afneemt. Zorg, in de meest brede zin van het woord, zou zich continu moeten aanpassen aan de behoeften van de zorgvrager in plaats van andersom. Binnen de ZorgMies-organisatie hebben we gelijkgestemden gevonden die allemaal op weg zijn om een steentje bij te dragen aan een stuk innovatie in de zorg. Niet alleen komt nu de zorgvrager centraal te staan, ook de zorgverlener krijgt veel meer vrijheid om werkzaamheden dusdanig flexibel in te richten als prettig is voor de cliënt. Geen rapportages meer die ‘tot op de minuut nauwkeurig’ beschrijven wat er allemaal is gebeurd, maar een gezamenlijk overeengekomen takenpakket dat zo uitgevoerd kan worden dat altijd precies die dingen gedaan kunnen worden waar op dat moment de meeste behoefte aan is: samen wandelen, een boodschapje doen bij mooi weer, lekker samen een keertje koken, of lichte huishoudelijke taken uitvoeren als dit die week niet gelukt is om het zelf te doen. Ook als mantelzorger geeft u dit de zekerheid dat altijd, al dan niet tijdelijk, die dingen uitgevoerd worden die naadloos aansluiten bij de zorg die eventueel al door anderen wordt verleend. Het aanbod van ZorgMies zal zich in de loop van de tijd steeds verder aanpassen aan de behoeften die er op dit gebied in de samenleving zijn." 

Regio
Onder ZorgMies Nederland Regio Arnhem vallen naast Arnhem tevens de gemeenten Oosterbeek, Westervoort, Velp, Rozendaal en Rheden.